อุปกรณ์เฝ้าระวังการล้มภายในบ้าน

" กตัญญู " ให้เราดูแลคนที่คุณรัก

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

Katunyou เป็นระบบดูแล และ ป้องกันการล้มของผู้สูงวัย ที่อาศัยอยู่ในบ้านตามลำพัง หรือ ขณะลูกหลานออกไปทำงาน ไม่สามารถดูแลพวกท่านได้อย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์

IP Camera

ทำหน้าที่เฝ้าระวังตรวจดูภาพ และจับการเคลื่อนไหวพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน


 

Application

ติดตามรายงานสภาวะของร่างกาย และแจ้งเตือนผ่านแอพลิเคชั่น


 

Wareable

เก็บข้อมูลสภาวะการทำงานของร่างกาย


 

Smart HomeHub

ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ประมวลผล และส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือ


 

Notiftcation System

แจ้งเตือนเมื่อเกิดการล้ม


 

การทำงานของระบบ

ด้วยเทคโนโลยี ตรวจสอบการทำกิจกรรมต่างๆ ในบ้าน
-การวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหว ( Image Processing and Machine Learning )

-เทคโนโลยี แบบสวมใส่ ( Wearable Device )
-การเก็บข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์แจ้งเตือน ด้านสุขภาพต่างๆ ด้วย เทคโนโลยี Internet of Things and Big Data Analysis

การทำงานของระบบ

          โดยอุปกรณ์ทั้งหมดทำหน้าที่รายงานผลสุขภาพของผู้สูงอายุภายในบ้านผ่านการทำงานของอุปกรณ์ Device ที่เชื่อมต่อกัน ควบคุมโดยระบบ Control Center ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ประมวลผล และส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือ เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันที

1) Smart Hub/IOT Gateway/Control Center ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ประมวลผล และส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือ เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันที

2) กล้อง 2 ตัวจะถูกติดตั้งไว้เพื่อสามารถเฝ้าตรวจดูภาพ และจับการเคลื่อนไหวพฤติกรรม ยืน เดิน นั่ง นอน ของผู้สูงอายุภายในบ้าน หากมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น การล้ม ระยะเวลาการนอนที่นานผิดปกติ จะแจ้งไปยังแอพลิเคชั่นโดยทันที

3) wearable จะสวมใส่ไว้ที่ข้อมือของผู้สูงอายุที่เฝ้าระวังข้อมูลทางสุขภาพที่ผิดปกติ เพื่อจะได้ส่งให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยได้อย่างทันท่วงที

4) KatunYou Applications จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลและรายงานผล แก่ผู้ Download Apps ไว้ ทั้งผู้สูงอายุ และผู้ดูแลสามารถตรวจสอบได้ โดยสามารถเก็บข้อมูลได้หลายคนต่อ 1 แอฟลิเคชั่น หากข้อมูลสุขภาพของบุคคลใดเปลี่ยนแปลง หรือเกิดอุบัติ หรือพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่าไม่ปลอดภัย จะแจ้งเตือนผ่านแอพลิเคชั่นโดยทันที

5) ปุ่ม SOS ที่ติดตั้งในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ เช่น ห้องน้ำ หากกดปุ่มจะแจ้งเตือนผ่านแอพลิเคชั่นโดยทันทีด้านผลิตภัณฑ์

            จากรูปการเคลื่อไหวนี้เราจะพบว่ามีคุณตา กับคุณยาย และน้องหมากำลังเดินมาด้วยกัน ระบบจะทำการจับภาพการเคลื่อนไหวเฉพาะแต่ละบุคคล เป็นคุณตา บุคคลคนที่1 คุณยายบุคคลคนที่2 เมื่อคุณตาล้มระบบจะจับการล้มของคุณตาและแจ้งเตือนในแอพพลิเคชั่นว่าคุณตาล้ม ส่วนคุณยายจะไม่มีการแจ้งเตือนความผิดปกติแต่อย่างใด